Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Østjyllands Radikale Venstre

Publiceret

12. december
2014

Organisation

Radikale Venstre i Østjylland har flere organisatoriske led. Kontaktinformation findes ved at klikke på menuen til venstre.

Delegeretmødet er forsamlingens øverste myndighed, hvortil alle medlemmer af Radikale Venstre i storkredsens område har møde- og taleret. Stemmeret har de af kommuneforeningerne valgte delegerede. Det ordinære årlige delegeretmøde afholdes mellem 1. maj og 15. juni. Her vælges formand og næstformand for storkredsforeningen.

Bestyrelsen leder foreningen mellem delegeretmøderne. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand og næstformand, med sekretær og kasserer. Hver kommuneforening udpeger ét bestyrelsesmedlem, dog skal Randers udpege 2 og Aarhus 4 bestyrelsesmedlemmer (1 bestyrelsesmedlem pr. opstillingskreds i kommunen).

Forretningsudvalget har til opgave at lede foreningens arbejde mellem bestyrelsesmøderne, og skal virke som valgudvalg. Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden, sekretæren, kassereren og eventuelt yderligere bestyrelsesmedlemmer valgt på det konstituerende bestyrelsesmøde, dog max 7 medlemmer i alt.